Regulamin sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.firanexkrawiectwo.pl/ Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy ,,Firanex” Piotr Świerczyna a kupującym.
2. Sklep internetowy: „Firanex” działający pod adresem internetowym www.firanexkrawiectwo.pl, prowadzony jest przez Piotra Świerczynę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 

Firanex

Piotr Świerczyna 

NIP: 645 220 48 79

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.firanexkrawiectwo.pl
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.firanexkrawiectwo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
8. Sklep internetowy jest czynny całą dobę, zamówienia można składać 24h/7
Pomoc sklepowa (biuro obsługi – telefon 797 188 945 otwarty w godzinach 8.00-16.00 PON-PT)
Pomoc mailowa ( aga_jp@op.pl )
9. WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

§2 DEFINICJE  

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od Firanex za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.firanexkrawiectwo.pl.
2. Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.firanexkrawiectwo.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA 

1. Jeżeli składającym zamówienie w Sklepie Internetowym jest Kupujący będący Konsumentem to niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio.
2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na istniejący adres email Kupującego i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. .
3. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami)
4. Dla wszystkich zamówień pobraniowych produktów na wymiar, takich jak firany szyte na wymiar, Pani Agnieszka będzie kontaktować się z klientem zarówno telefonicznie, jak i drogą mailową, w celu potwierdzenia szczegółów zamówienia oraz wymiarów produktu.

Produkty na wymiar są specjalnie tworzone dla Państwa, na podstawie indywidualnych wymiarów podanych przez klienta, co powoduje, że są one nierefundowalne i niepodlegają standardowemu procesowi zwrotu.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem, w celu potwierdzenia zamówienia i wymiarów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia pobraniowego. Anulowanie takiego zamówienia nie generuje dla klienta żadnych kosztów.

Prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych podczas składania zamówienia, aby umożliwić nam efektywne przeprowadzenie procesu potwierdzania zamówienia i wymiarów produktu

5. Anulowanie Nieopłaconych Zamówień

Klient jest zobowiązany do opłacenia zamówienia w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek zamówienia, które nie zostało opłacone w określonym czasie, zgodnie z tym punktem regulaminu.

Zachęcamy do dokonania płatności jak najszybciej po złożeniu zamówienia, aby zapewnić, że produkt(y) zostaną zarezerwowane dla Państwa i uniknąć anulowania zamówienia


§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
1. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata) 

  • Firany szyte na wymiar 1-9 dni roboczych
  • Zasłony szyte na wymiar 1-9 dni robocze

– w przypadku zamówienia realizowanego indywidualnie pod klienta (opis dostępności produktu-,,na zamówienie”) czas przesyłki jest przedłużony do 14 dni

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
– przelew na konto (przedpłata) – wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe
– przelewy 24. – natychmiastowa wpłata na konto bankowe.
– pay-pal – natychmiastowa wpłata na konto bankowe
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7. Zamówienia składane przez Kupujących do godziny 13:00 będą przekazywane do realizacji w tym samym dniu a składane po godzinie 13:00 w dniu następnym.
8. O przekazaniu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany.


§5 ODBIÓR TOWARU 

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności doręczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia firmie Firanex dochodzenia roszczeń od doręczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Firanex Piotr Świerczyna 

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
3. Odbiór towaru dostępny jest w: Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11 

 
§6 PŁATNOŚCI
1. www.firanexkrawiectwo.pl umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy (przelew tradycyjny, Przelewy24, PayPal)
2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr :

Bank PKO  79102023680000200206910097


§7 REKLAMACJA
1. Kupujący może składać reklamację w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Firanex

Piotr Świerczyna 

NIP: 645 220 48 79

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11
3. Firanex zwraca Kupującemu koszty  uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 
5. Firanex nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez kupującego.
 

§8 DANE OSOBOWE
1. Poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego Firanex

Piotr Świerczyna 

NIP: 645 220 48 79

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11
uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 25 grudnia 2014 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że kupujący wyrazi również zgodę w treści formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.
2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z Firanex mailowo na adres aga_jp@op.pl lub telefonicznie pod nr tel. 797 188 945

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2023 r. i jest opublikowany na stronie www.firanexkrawiectwo.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie przez ogłoszenie na stronie internetowej.
3. W przypadku zmian regulaminu, każdy kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Firanex drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego.
4. Firanex zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
– adres e-mail: aga_jp@op.pl,
– telefon: 797 188 945
– formularz kontaktowy na stronie sklepu.

6.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Shopping Cart